Ring oss: 019-223 800 - E-post: info@ppab.se
Värdeskapande lösningar genom närhet, engagemang och kompetens

indutrade4

Film  “Getting to know Indutrade”  Film

PROCESSPUMPAR AB är en del av Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Kunderna utgörs främst av bolag inom processindustrin. Omsättningen är nästan 9 miljarder per år varav 38% kommer av egen tillverkning.

Koncernen är uppdelad i sex affärsområden;

  • Engineering & Equipment •  Flow Technology •  Industrial Components •  Special Products •  Fluids & Mechanical Solutions •  Measurement & Sensor Technology

Indutrade har ett 180-tal dotterbolag. Koncernens verksamhet är koncentrerad till marknader i Europa. Tyngdpunkten ligger i Sverige och Finland som tillsammans svarade för cirka 48 procent av nettoomsättningen under 2013. Totalt finns Industrade i 26 länder i fyra världsdelar.

Omsättningen uppgick 2016 till  12 995 MSEK. Antalet medarbetare uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 4151. Dotterbolagen arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom sina respektive teknikområden.

Länk till Indutrades hemsida

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...